top of page

  תודה על הצעתך !

אנו משקיעים עמל וממון רב כדי לשפר את מסגרות "נשים חרדיות בהייטק". פורום הפרויקטים נועד לסייע לכן באופן ישיר ומיידי להתקדם מקצועית ולהרוויח כסף

אתן מוזמנות לידע גורמים רבים ככל האפשר על מסגרת זו כדי שגופים נוספים יציעו לכן פרויקטים לביצוע. אנו מאמינים שאתן יכולות לבצע כל פרויקט ברמה הגבוהה ביותר

bottom of page